Dostępne środki chemiczne
Typ produktu:
Podkłady gruntujące


Podkład penetrujący L3

Rozpuszczalnikowy, błyskawicznie schnący podkład gruntujący na bazie żywic syntetycznych, o doskonałych właściwościach penetrujących - stosowany jako podkład gruntujący w przypadku chłonnych podłoży jak cementowe i anhydrytowe podkłady podłogowe, gipsowe materiały budowlane - przed układaniem parkietów na klejach LE 555 lub PU 566 oraz przed układaniem paroprzepuszczalnych wykładzin podłogowych. Polepsza przyczepność i ułatwia rozprowadzanie klejów. Klejenie można rozpocząć po ok. 3 godzinach, a przy anhydrytowych podkładach podłogowych po ok. 12 - 24 godzinach. GIS kod: S4. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: od ok. 0,15 kg/m2
Opakowanie: 10kg
Karta techniczna: KLT_L3.pdf
Podkład penetrujący D7

Wyjątkowo mocno penetrujący podkład gruntujący, na bazie bezrozpuszczalnikowych dyspersji żywic sztucznych, całkowicie nieemisyjny wg EC1 - do stosowania na mocno chłonnych cementowych podkładach podłogowych przed wylewaniem lub szpachlowaniem wyrównującymi masami Murexin. Na anhydrytowych i gipsowych podkładach podłogowych - jako podkład gruntujący przed układaniem wykładzin. Na wszystkich cementowych, anhydrytowych i gipsowych podkładach podłogowych - przed układa-niem parkietów z użyciem klejów na bazie żywic sztucznych (np.: LA 544, LE 555, itp.). Wyrównuje nasiąkliwość i powierzchniowo zwiększa jakość podłoża zapewniając dobrą sczepność dla następnych warstw. GIS kod: D1. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: od ok. 0,1 kg/m2
Opakowanie: 10kg
Karta techniczna: KLT_D7.pdf
Podkład poliuretanowy PU 5

Powierzchniowo utwardzający podłoże, szybkoschnący, jednoskładnikowy, bezwod -ny i bezrozpuszczalnikowy podkład gruntujący na bazie żywic poliuretanowych na mocno chłonne (lub pylące jak płynny podkład anhydrytowy) - szczególnie jeśli występuje ogrzewanie podłogowe, wówczas bezpośrednio jako podkład gruntujący pod kleje poliuretanowe Murexin PU i PU 566 lub modyfikowanych silanów MS 577 i MS 511 przed układaniem parkietów; lub pod posadzki z elastycznych żywic poliuretanowych PU Elastic; jako bariera paroszczelna przed wilgocią resztkową do 3,5%-4,0% wg CM na cementowych podkładach podłogowych (nie grzewczych). PU 5 nie wymaga posypki piaskiem kwarcowym przed użyciem klejów poliuretanowych Murexin lub MS - chyba, że planowana jest przerwa powyżej 24 godzin to zasypkę piaskową 0,3 - 0,9 mm należy koniecznie wykonać. PU 5 utwardza się w ciągu ok. 12 - 24 godzin. GISkod:RU1. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie:
- od ok. 0,15 - 0,20 kg/m2 jako podkład gruntujący
- od ok. 0,40 - 0,45 kg/m2 jako bariera paroszczelna dla wilgoci resztkowej 3,5% - 4,0% wg CM
Opakowanie: 10kg
Karta techniczna: KLT_PU5.pdf
Żywica epoksydowa bezrozpuszczalnikowa EP 70 BM

Modyfikowany, dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy system ciekłych, niewypełnionych, reakcyjnych żywic epoksydowych w kolorze żółto transparentnym. Utwardza się bezskurczowo, również w grubszych warstwach, wytwarzając ciągłą, bardzo wytrzymałą mechanicznie powłokę. Nie wytwarza naprężeń w podłożu. Służy do gruntowania, impregnowania, wyrównywania, wykonywania przemysłowych posadzek użytkowych o wysokim stopniu odporności chemicznej, klejenia pęknięć w betonie, wykonywania zapraw epoksydowych (po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym). Może być nakładana na surowe płyty betonowe; cementowe, anhydrytowe i asfaltowe podkłady podłogowe; płyty stalowe, wiórowe, kamienne i lastrikowe, itp. Pod cementowe masy wyrównujące w systemie klejenia wykładzin podłogowych lub pod reakcyjne kleje poliuretanowe w systemach klejenia parkietów. Służy do wykonywania bariery paroszczelnej na cementowych podkładach podłogowych o wilgoci resztkowej do 6,0% wg CM (bez ogrzewania podłogowego). EP70 utwardza się w ciągu ok. 24 godzin. GIS kod: RU1. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie:
- od ok. 0,3 kg/m2 jako podkład gruntujący
- od ok. 0,45-0,6 kg/m2 jako bariera paroszczelna dla wilgoci resztkowej do 6,0% wg CM
- od ok. 0,7 kg/m2 jako warstwa szpachlowa
Opakowanie: 4,5kg, 30kg
Karta techniczna: KLT_EP70BM.pdf

do góryNaprawa, wyrównanie i szpachlowanie podłoży


Masa samopoziomująca Extrem NE 30

Specjalna, uszlachetniona żywicami syntetycznymi, szybkowiążąca i szybkowysy-chająca masa na bazie cementów. Do niwelowania, poziomowania i wygładzania podkładów podłogowych w pomieszczeniach użyteczności publicznej i mieszkaniowej. Extrem bardzo szybko osiąga wysoką wytrzymałość pod obciążenia skupione nie powodując naprężeń w podłożu. Idealna pod długie dyle parkietowe i parkiet przemysłowy; wykładziny przemysłowe (kauczukowe, PVC, linoleum); wielkoformato-we płyty kamienne, gresowe i ceramiczne; wykładziny tekstylne igłowe; do zalewania elektrycznych przewodów mat grzewczych, itp. Do wylewania pompą lub ręcznie. Zakres grubości: 3 - 30 mm w jednej warstwie.

Wytrzymałość na ściskanie: 40 N/mm2 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: 10 N/mm2 wg PN-EN 13813 ruch pieszy po ok. 1 - 2 godz.,
orientacyjne wysychanie (+20°C/60%): ok. 1 - 2 doby dla grubości ? 10 mm, ok. 2 - 3 doby dla grubości - 30 mm

Zużycie: ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości
Opakowanie: 25kg
Karta techniczna: KLT_NE30.pdf
Masa samopoziomująca Obiekt Plus OS 50

Wzmocniona i uszlachetniona dodatkiem żywic syntetycznych, szybkowiążąca i szybkowysychająca masa na bazie cementów. Do wygładzania, wyrównywania, niwelowania i poziomowania podkładów podłogowych w pomieszczeniach użyteczności publicznej i mieszkaniowej. Obiekt Plus szybko osiąga wysoką twardość i wytrzymałość mechaniczną. Doskonała pod parkiet, płytki ceramiczne, wykładziny tekstylne, wykładziny elastyczne z PVC, kauczuku, linoleum, panele laminowane, do zalewania elektrycznych przewodów mat grzewczych, itp.. Do wylewania pompą lub ręcznie. Zakres grubości: 1 -10 mm. Powyżej 5 mm można mieszać w proporcjach wagowych z ok. 30% ilością piasku kwarcowego 0,3 - 0,9 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Wytrzymałość na ściskanie: 35 N/mm2 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: 7 N/mm2 wg PN-EN 13813 ruch pieszy po ok. 1 - 2 godz.,
orientacyjne wysychanie (+20°C/60%): ok. 1 - 2 doby dla grubości - 10 mm

Zużycie: ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Opakowanie: 25kg
Karta techniczna: KLT_OS50.pdf
Masa naprawcza SF 80

Szybkowiążąca i szybkoschnąca masa na bazie specjalnych cementów i dodatków do naprawy, wyrównywania, wygładzania, wykonywania spadków, wypełniania szczelin oraz ubytków w podkładach podłogowych i ścianach, wygładzania i/lub profilowania krawędzi schodów betonowych, zatapiania elektrycznych przewodów mat grzewczych. Daje się bardzo łatwo rozprowadzać, zapewnia wysoki przyrost wytrzymałości nie powodując naprężeń w podłożu. Do stosowania w zakresie 1 do ok. 50mm grubości, przy grubościach powyżej 10 mm można mieszać z piaskiem kwarcowym. GIS kod: ZP1. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 1,5 kg/dm3 wypełnianego ubytku lub 1,5 kg/m2 na każdy mm grubości
Opakowanie: 25kg
Karta techniczna: KLT_SF80.pdf
Szpachlówka błyskawiczna Murefix MF 4

Błyskawicznie schnąca i twardniejąca, wiąże bez naprężeń, z bardzo dużą zawartością żywic syntetycznych, o bardzo wysokiej wytrzymałości końcowej Do szpachlowania i naprawy ubytków w podłogach i ścianach, w starych jak i nowych podkładach cementowych i anhydrytowych, schodach i innych elementach betonowych, również do szpachlowania szczelin pomiędzy płytami wiórowymi w podłogach sprężystych, na podłoża z resztkami mocno trzymających się klejów. Do stosowania w zakresie do max. 4 mm grubości. Ruch pieszy po ok. 20 - 30 minutach.
Możliwość układania wykładzin tekstylnych, elastycznych, płytek ceramicznych po ok. 30 - 45 minutach.

Zużycie: ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Opakowanie: 6kg
Karta techniczna: KLT_MF4.pdf
Mata pod parkiet

Mata zmniejszająca naprężenia ścinające w podłożu wywołane naturalną pracą parkietu. Do stosowania również na podłoża problematyczne np.: płyty wiórowe, płyty jastry-chowe, asfalt lany. Do stosowania pod parkiet klepkowy i parkiety gotowe. Szczególnie polecana przy renowacji podłóg. Do klejenia maty do podłoża i parkietu do maty używać Murexin PU 566lub LE 555. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. na 1 m2 podłoża potrzeba ok. 1,13 m2 maty
Opakowanie: rolka - szerokość 100cm, długość 50mb
Karta techniczna: KLT_Mata_pod_parkiet.pdf

do góryKleje do parkietów


Profesjonalny klej do parkietu LE 555

Rozpuszczalnikowy, żywicznie utwardzalny klej, o doskonałej przyczepności i szybkim wiązaniu początkowym, o słabym zapachu. Do klejenia długich elementów parkietu, parkietu przemysłowego, gotowych i mozaikowych parkietów na jastrychy cementowe, jak również na płyty wiórowe. Jako grunt pod klej LE 555 zaleca się stosowanie rozpuszczalnikowego Podkładu penetrującego L3. Kod wg GIS: S1. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 0,7-1,1 kg/m2
Opakowanie: 8kg, 20kg
Karta techniczna: KLT_LE555.pdf
Klej do parkietu PU 566

Poliuretanowy, wysokojakościowy, dwukomponentowy, reaktywny klej do przyklejania klepek parkietowych, długich i dylowych parkietów oraz parkietów taflowych, jak również drewna egzotycznego na chłonne i nie chłonne podłoża, jak płytki ceramiczne i podłogi kamienne. Jako grunt pod klej PU 566 zaleca się stosować Podkład poliuretanowy PU 5, Podkład penetrujący L3 lub żywicę epoksydową EP 70 BM. Kod wg GIS: RU 1. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 0,7-1,2 kg/m2
Opakowanie: zestaw 4,8kg lub 10kg
Karta techniczna: KLT_PU566.pdf
Elastyczny klej do parkietu MS 511

Klej na bazie technologii STP. Jednoskładnikowy, elastyczny, bezwodny i bezrozpuszczalnikowy, dobrze utrzymuje "kształt zęba", o neutralnym zapachu, tłumiący odgłos kroków. Do przyklejania parkietów o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Do parkietów krajowych i egzotycznych klepkowych, przemysłowych, mozaikowych, dyli parkietowych, gotowych parkietów dwu- i trójwarstwowych, bruku drewnianego, parkietu taflowego i paneli laminowanych. EMI kod: EC1 Do wewnątrz pomieszczeń.

Zużycie: ok. 0,7-1,0 kg/m2
Opakowanie: 16kg
Karta techniczna: KLT_MSK511.pdf
Chusteczki do kleju R 500

Impregnowane, wysoko absorpcyjne chusteczki z włókien bawełnianych. Chusteczki nie pozostawiają plam, usuwają zabrudzenia, są delikatne dla skóry i mają wygodny rozmiar. Testowane dermatologicznie. Do czyszczenia dłoni i narzędzi, szczególnie polecane do usuwania nieutwardzonego poliuretanu, klejów PU i pianek PU, również do usuwania olejów, farb, lakierów, wosków, graffiti, tuszu, flamastrów, silikonów, itp.

Zużycie: wg potrzeb
Opakowanie: 70szt.
Karta techniczna: -

do góryWypełniacze do spoin


Aqua wypełniacz do spoin

Przeznaczony do wypełniania i szpachlowania szczelin, spoin, rys i fug w parkietach, wszelkich podłogach drewnianych, jak również wszelkich powierzchniach drewnianych. Do mieszania z pyłem drzewnym. Nie stosować do bruku drewnianego i podłóg z dyli drewnianych. Produkt na bazie wody. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 20 m2
Opakowanie: 5kg
Karta techniczna: KLT_AV30.pdf
Fugenkit LM wypełniacz do spoin

Do wypełniania ubytków i szpachlowania zagłębień, rys i fug w parkiecie i innych podłogach drewnianych, jak również we wszelkich elementach drewnianych wewnątrz budynków. Do mieszania z pyłem drzewnym. Uwaga: nie stosować do podłóg dylowych i drewnianej kostki brukowej. Produkt rozpuszczalnikowy. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 7 m2
Opakowanie: 5kg, 10kg
Karta techniczna: KLT_LV15.pdf
Kit do parkietu

Masa na bazie akrylu, nie zawiera silikonów i rozpuszczalników, twardo-elastyczna, szybkoschnąca. Do zamykania szerokich fug w najróżniejszych rodzajach powierzchni drewna, listew przypodłogowych i innych łączników, daje się łatwo szlifować. Do stosowania ze wszystkimi lakierami Murexin

Opakowanie: 310ml
Karta techniczna: -

do góryLakiery podkładowe


Aqua Specjal Grunt AV 20 (Aqua Spezialgrund AV 20)

Wysokojakościowa wodna dyspersja polimerowa. Zabezpiecza przed wpływaniem lakieru do fug i zapobiega efektowi bocznego sklejania lakierowanych klepek. Stanowi idealny podkład pod wszelkie lakiery wodne. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 7 - 8 m2 (nanoszenie wałkiem)
Opakowanie: 5l, 10l
Karta techniczna: KLT_AV20.pdf
Aqua Gel Żel do drewna

Szybkoschnący, galaretowaty podkład i warstwa pośrednia ze szczególną zdolnością wypełniania, przed kolejnymi warstwami wodnych lakierów Murexin. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie:
- 1 kg wystarcza na ok. 15 - 20 m2 (jako podkład)
- 1 kg wystarcza na ok. 30 - 35 m2 (jako warstwa pośrednia)
Opakowanie: 5kg
Karta techniczna: KLT_AV30.pdf
Uniwersalny lakier podkładowy LV 45

Rozpuszczalnikowy lakier podkładowy na bazie wysokojakościowych polimerów do wszystkich rodzajów parkietów (także drewna egzotycznego) i wszystkich lakierów rozpuszczalnikowych i kwasoutwardzalnych. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 10 -12 m2
Opakowanie: 10l
Karta techniczna: KLT_LV45.pdf
Żel gruntujący

Dobrze wypełniający, szybkoschnacy, łatwy w obróbce grunt na bazie łagodnych rozpuszczalników. Zapewnia ładne wrażenia optyczne. Do stosowania jako warstwa gruntująca pod lakiery oraz jako żel między warstwowy do systemowego zastosowania z PU System 2K lakier do parkietu. W przypadku parkietów egzotycznych stosować Uniwersalny lakier podkładowy. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 20 - 25 m2 w przypadku nakładania szpachla
Opakowanie: 5l
Karta techniczna: -

do góryLakiery nawierzchniowe Aqua


Nanolack NT 100 lakier do parkietu

Wodny lakier do parkietów, stworzony w nanotechnologii, dwukomponentowy, na bazie poliuretanu, do zastosowania w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach, z ekstremalnie wysoka odpornością na zarysowania jak również wybitnie wysoka odpornością chemiczna. Do lakierowania silnie obciążonych podłóg drewnianych i parkietów w szkołach, salach gimnastycznych, muzeach, domach mieszkalnych. Posiada klasę ścieralności C oraz spełnia normę DIN 18 032. Proporcje mieszania: komp. A : komp. B = 10 :1. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 10-12 m2 (nanoszenie wałkiem)
Opakowanie: komplet 5,5l, 11l
Karta techniczna: KLT_NT100.pdf
Aqualack PU 80

Wysokojakościowy, wodny, jednokomponentowy lakier na bazie poliuretanu o doskonałych parametrach wytrzymałościowych oraz wysoką odpornością na powstawanie rys i ścieranie. Do parkietów i podłóg drewnianych. Klasa ścieralności C. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie:
- 1 litr wystarcza na ok. 30 - 35 m2 (nanoszenie szpachlą)
- 1 litr wystarcza na ok. 10 -12 m2 (nanoszenie wałkiem)
Opakowanie: 10l
Karta techniczna: KLT_PU80.pdf
Aqua Specjal lakier do parkietu PS 90

Wysokojakościowy, wodny, jednokomponentowy lakier do parkietu z ekstremalnie wysoką odpornością na powstawanie rys i ścieranie, dobrym wypełnianiem nierówno -ści oraz o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Do lakierowania podłóg drew -nianych i parkietów. Klasa ścieralności C. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 10-12 m2 (nanoszenie wałkiem)
Opakowanie: 5l, 10l
Karta techniczna: KLT_PS90.pdf
Aqua Obiekt lakier do parkietu

Wodny, jednokomponentowy lakier na bazie poliuretanowo-akrylowej o dobrej odporności mechanicznej i chemicznej. Do parkietów i podłóg drewnianych. Klasa ścieralności B. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 10-12 m2 (nanoszenie wałkiem)
Opakowanie: 10l
Karta techniczna: KLT_PO70.pdf

do góryOleje nawierzchniowe


Olej impregnujący IP 90

Bezrozpuszczalnikowy olej impregnujący na bazie składników naturalnych do parkietów oraz innych powierzchni drewnianych, z zawartością wosku pielęgnacyjnego. Olej impregnujący można barwić. Pasty barwiące występują w kolorach: ciemny dąb, ochra, łosoś, mahoń. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr na ok. 20 - 25 m2
Opakowanie: 5l
Karta techniczna: KLT_IP90.pdf
Olej pielęgnacyjny AP 90

Bezbarwny, na bazie wodnej, woskowy środek do pielęgnacji parkietów olejowa-nych. Aqua Olej wysycha bez polerowania i nie przyjmuje brudu oraz tworzy an-typoślizgową powierzchnię. Służy do wykonania pierwszej pielęgnacji a także do bieżącego utrzymania olejowanych i woskowanych parkietów. Zapobiega tworzeniu się śladów i trwałych zabrudzeń na parkiecie. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie:
- 1 litr wystarcza na ok. 10 - 15m2 jako pierwsza pielęgnacja
- 200 - 400 ml na 8 - 10l wody jako bieżąca konserwacja
Opakowanie: 1l
Karta techniczna: -

do góryLakiery nawierzchniowe LM


Systemlack 2K PU 95

Dwukomponentowy, rozpuszczalnikowy, reaktywny lakier szczególnie zalecany do bardzo wymagających parkietów, płyt drewnianych i innych podłóg drewnianych w obiektach przemysłowych, w halach o wszechstronnym zastosowaniu, do parkietów tanecznych i podestów, jak równie? do wszelkich powierzchni drewnianych wewnątrz budynków. Do stosowania w połączeniu z Grunt Gel LV 35 lub Gruntem Uniwersalnym LV 45. Szpachlowany lub nanoszony wałkiem. Proporcje mieszania: komp. A : komp. B = 1 :1..

Zużycie: litr wystarcza na ok. 7 -10 m2 (nanoszenie wałkiem)
Opakowanie: komplet 5l, 10l
Karta techniczna: KLT_2KPU95.pdf

do górySystemy na podłogi sportowe


Lakier Impregnujący IS 75

Jednokomponentowy lakier o łagodnym zapachu do lakierowania wielkowymiarowych parkietów, desek podłogowych, podłóg sportowych, bruku drewnianego z gatunków drewna miękkiego i twardego. Nie zawiera formaldehydu. Do nanoszenia wałkiem lub pędzlem w maksymalnie w 2 warstwach. Może być stosowany z Gruntem Uniwersalnym LV 45. Spelnia normę DIN 18 032. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 8 - 12 m2 (nanoszenie wałkiem)
Opakowanie: 10l
Karta techniczna: KLT_IS75.pdf
Farba do malowania linii

Farba do malowania oznaczeń na drewnianych podłogach sportowych. Tylko do stosowania w połączeniu z Lakierem żywicznym do parkietu. Farbę stosować między warstwami powłoki lakierniczej. Termin realizacji zamówienia ok. 2 tygodni. Inne kolory farb na zapytanie. Do stosowania wewnątrz budynków.
Zużycie:
Opakowanie: 70ml
Karta techniczna: KLT_Farba_do_linii.pdf

do góryPielęgnacja parkietu


Płyn do pielęgnacji parkietu AP 20

Przyjazny dla środowiska, wodny płyn do pierwszego zakonserwowania, codziennej pielęgnacji i czyszczenia wszystkich rodzajów lakierów na parkietach i innych podłożach drewnianych. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr na ok. 30 - 50 m2
Opakowanie: 1l, 5l
Karta techniczna: KLT_AP20.pdf
Środek do czyszczenia parkietu AP 10

Kompozycja rozpuszczalników do usuwania warstw kurzu i zabrudzeń z polakierowanego parkietu. Do parkietów i podłóg drewnianych wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 0,1 - 0,5 litra na 1 litr wody
Opakowanie: 1l
Karta techniczna: KLT_AP10.pdf
Środek do pielęgnacji parkietu LP 35

Środek pielęgnacyjny do nielakierowanego, lakierowanego oraz impregnowanego parkietu. Zmniejszający śliskość parkietu. Do stosowania wewnątrz budynków.
Zużycie: 1 litr na ok. 30 - 50 m2
Opakowanie: 1l, 5l
Karta techniczna: KLT_LP35.pdf

do góry